Conferences

Conferences during which the INSENSION project was presented. Talks Kosiedowski M. Supporting interaction of people with PIMD using advanced ICT. 35th CSUN Assistive Technology Conference Anaheim, USA, 9th-13th March 2020 Download the presentation Kosiedowski M. Inteligentny system wsparcia personalizowanej interakcji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną z usługami cyfrowymi. Na Tak Conference Poznań, Poland, 29th November 2019 … Continue reading Conferences